Pokyny pro pobyt zákazníků v salonu, za mimořádných hygienických podmínek stanovených vládou ČR

Do salonu mohou vstoupit osoby, které si jsou vědomy svého zdravotního stavu, které nevykazují příznaky nemoci COVID-19 a nemají teplotu vyšší než 37 stupňů. V případě, že si je zákazník vědom vyšší teploty, nebo příznaků nemoci COVID-19, nesmí vstoupit do prostoru salonu.

V salonu se zákazník řídí pokyny obsluhy a dodržuje následují hygienická opatření:

Vstupem do salonu zákazník vyjadřuje souhlas s výše uvedenými pokyny a bude se jimi řídit.

Kontakt

Kadeřnictví Hair Therapy

Provozní doba: Po-Pá 9:00-18:30
- po předchozím objednání podle domluvy

Adresa: Přístavní 1244/43, Praha 7 - Holešovice, 170 00

IČO: 76215555

Telefon: 774 126 794, 776 661 293

E-mail: info@kadernictvi-holesovice.cz

TRAM 1, 12, 14, 25 (zast. Dělnická), 1, 25 (zast. Maniny)