Pokyny pro pobyt zákazníků v salonu, za mimořádných hygienických podmínek stanovených vládou ČR

Do salonu mohou vstoupit osoby, které si jsou vědomy svého zdravotního stavu, které nevykazují příznaky nemoci COVID-19 a nemají teplotu vyšší než 37 stupňů. V případě, že si je zákazník vědom vyšší teploty, nebo příznaků nemoci COVID-19, nesmí vstoupit do prostoru salonu.

V salonu se zákazník řídí pokyny obsluhy a dodržuje následují hygienická opatření:

Vstupem do salonu zákazník vyjadřuje souhlas s výše uvedenými pokyny a bude se jimi řídit.

Dotaz na volný termín

REZERVACE:

JMÉNO:

ZÁKAZNICKÁ KARTA:

TELEFON:

E-MAIL:

TERMÍN REZERVACE:

POŽADAVKY: